Sömnhormon minskar magsyra

Tolvfingertarmens förmåga att neutralisera magsyra tycks vara avhängigt av ett hormon som de flesta associerar till mörker, sömn och vinterdepressioner.

Ny forskning visar nämligen att melatonin inte bara påverkar dygnsrytmen utan även stimulerar sekretionen av bikarbonat i duodenum.

Även i tarmslemhinnan finns det endokrina celler som producerar melatonin. Det är detta lokalt producerade melatonin som biologen Markus Sjöblom har studerat. Hittills är alla försök gjorda på råttor.

– Melatoninproduktionen i tarmen verkar inte styras av ljuset. Däremot har jag visat att det med olika stimuli från hjärnan går att frisätta melatonin från tarmen. Men exakt vilka mekanismer som styr de endokrina körtlarna i duodenum vet vi ännu inte, säger Markus Sjöblom.

– Den dag vi vet det blir det kanske möjligt att också hitta nya behandlingsmetoder för personer med för hög produktion av magsyra.

Doktorsavhandlingen är framlagd vid Uppsala universitet. The duodenal mucosal bicarbonate secretion: Role of melatonin in neurohumoral control and cellular signaling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida