Sparmål: 5 miljarder

75 miljoner, 339 miljoner, 500 miljoner kronor — besparingarna i de flesta landsting är stora under 1997. Många anställda sägs upp och trots att Vårdförbundet SHSTFs medlemmar klarat sig ganska helskinnade hittills finns det en risk för att arbetslösheten bland dem fördubblas fram till sekelskiftet. Men neddragningarna kan också ge positiva effekter. För första gången ges möjlighet till omfattande struktur- och hierarkiförändringar som kan gynna förbundets medlemmar.

13 januari 1997

Trots att landstingen de senaste åren har skurit hårt i verksamheten läggs nu nya sparmål. Kliniker och även hela sjukhus slås samman, avdelningar läggs ner och många anställda förlorar jobbet. Skillnaderna mellan landstingen är dock stora och på många håll försöker man lösa nedskärningarna utan att säga upp tillsvidareanställda. Så här ser det ut i landstingen enligt budgeten för 1997.

BLEKINGE
Sparmål 14 miljoner kronor. I princip ska inga tillsvidareanställda sägas upp, men visstidsanställda får inte sina vikariat förlängda och 100–150 personer per år får garantipension (de tjänster som nu innehas av SHSTF-medlemmar kan till viss del bli återbesatta). Sjukhusen blir kvar, men kliniker och enheter slås samman administrativt.

BOHUSLÄN
Sparmål 241 miljoner kronor. 700 tjänster ska bort, men osäkert hur många SHSTF-medlemmar som berörs. Mölndals sjukhus sammanfördes nu vid årsskiftet med Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg. Uddevalla sjukhus slås samman med NÄL i Trollhättan i Älvsborg. Neddragningar sker även i Kungälv.

DALARNA
Sparmål 220 miljoner kronor. Tanken är att undvika uppsägningar. Falun är huvudsjukhus, Mora akutsjukhus och Avesta och Ludvika närsjukhus. Ett samarbete med Gävle är långt framme inom flera områden, bland annat inom psykiatri och neonatalvården. Visst samarbete finns mellan Avesta/Ludvika och Fagersta i Västmanland, däremot är planerna på att slå ihop sjukhusen skrinlagda.

GOTLAND
Sparmål noll. Några uppsägningar är inte heller aktuella. Däremot återbesätts inte tjänster efter pensionsavgångar, och vikariat förlängs inte alltid. Sommaren 1997 ska klaras utan semestervikarier.

GÄVLEBORG
Sparmål 285 miljoner kronor. Cirka 400 tjänster ska bort. Det är oklart hur många SHSTF-medlemmar som berörs, men troligen förhållandevis få. Söderhamns och Bollnäs sjukhus slogs samman 1996 med Bollnäs som akutsjukhus. En liknande samordning är på gång 1997 för Sandviken och Gävle där Gävle blir huvudsjukhus. En satsning på primärvården ska göras.

GÖTEBORG
Sparmålet är 200 miljoner under 1997. Ännu är det omöjligt att säga hur många tjänster som ska bort under 1997, men det talas om 1 500–2 000 under åren 1997–99. Vårdförbundet SHSTFs tillsvidareanställda medlemmar har dock anställningstrygghet och kommer inte att beröras. Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset slogs vid årsskiftet samman med Mölndals sjukhus. Omorganisationen innebär en hel del förändringar, bland annat att verksamhet sammanförs till färre sjukhus än i dag.

HALLAND
Sparmål 89 miljoner kronor. 250 tjänster ska bort, men ingen SHSTF-medlem tros bli drabbad. Man försöker styra samman gynekologin och urologin i Halmstad och Varberg till ett sjukhus. En riskavdelning för gravida har stängts.

JÄMTLAND
Sparmål 75 miljoner kronor. Målet är att inte behöva säga upp personal. Däremot satsar man på garantipensioner för anställda som är 60 år och äldre för att sänka medelåldern. Det finns bara ett sjukhus och det är svårt dra ner där. Satsningar planeras för att förstärka primärvården.

JÖNKÖPING
Sparmål 132 miljoner kronor. 650 tjänster ska bort genom garantipensioneringar och utan uppsägning av fast anställda. En centralisering av specialistverksamhet kan bli aktuell. Vårdavdelningar läggs ner. Administrationen ses över.

KALMAR
Sparmål 77 miljoner kronor (1997–99). Cirka 130 tjänster ska bort, varav  ett mindre antal beräknas beröra SHSTF-medlemmar. Enheter slås samman, till exempel skapas en enda kem lab-enhet för hela länet. Samordning av kirurgi- och ortopedverksamheterna i Västervik och Oskarshamn ska genomföras liksom nedläggning av avdelningar i Kalmar och Västervik. Vissa indragningar av vårdplatser sker i Kalmar och Västervik.
Kostnaderna för utomläns- och regionsjukvård ska minskas.

KRISTIANSTAD
Sparmål cirka 400 miljoner. Ingen personal ska sägas upp före den 1 juli 1997, sedan är det osäkert. Landstinget gick samman med Malmöhuslandstinget nu vid årsskiftet. Storsatsning sker på samordning av verksamheten. Sjukhus sammanförs i parsjukhus (akut- och kompletteringssjukhus), för Kristianstads del Ängelholm-Helsingborg, Hässleholm-Kristianstad och Simrishamn-Ystad.

KRONOBERG
Sparmål 16–18 miljoner kronor (det har varit stora besparingar under tidigare år). Inga personalnedskärningar har aviserats. Däremot talas det om att låta cirka 40–50 personer gå i pension i förtid.

MALMÖHUS
Sparmål 339 miljoner kronor. 1 300 tjänster ska bort. En utredning har konstaterat att det finns 200–300 biomedicinska analytiker för mycket i Skåne. Det finns också för många barnmorskor inom förlossningsvården och de erbjuds i stället sjukskötersketjänster. Malmö-Trelleborg och Landskrona-Lund samordnas liksom Ystad-Simrishamn och Helsingborg-
Ängelholm.

NORRBOTTEN
Sparmål 97–98 miljoner kronor. 250 tjänster ska bort, oklart hur många SHSTF-medlemmar som berörs. Inga nedläggningar planeras, däremot samordning och centralisering av verksamheter. De stora besparingarna väntas efter -98.

SKARABORG
Sparmål 105 miljoner kronor. 100 personer ska bort, men knappast några tillsvidareanställda SHSTF-medlemmar. Däremot kommer många vikariat inte att förlängas. Verksamheten vid sjukhusen i Skövde-Falköping-Lidköping samordnades 1996 i divisioner och de tre sjukhusen heter nu tillsammans sjukhuset Skaraborg. Antalet rehabiliteringsplatser i kommunerna minskas från 300 till 150 och förs över till sjukhuset Skaraborg. Specialistsjukvården på Mariestads sjukhus flyttas också till sjukhuset Skaraborg.

STOCKHOLM
Sparmål 500 miljoner kronor. Oklart hur många SHSTF-medlemmar som berörs. Nacka och Löwenströmska sjukhuset las ner som akutsjukhus 1996. Stor centralisering och renodling av verksamheten genomförs, bland annat genom färre akutmottagningar. Viss sjukhusverksamhet förs över till primärvården, samtidigt som även den ska bantas. Neddragningar sker inom psykiatrin.

SÖDERMANLAND
Sparmål 142 miljoner kronor. 450 tjänster ska bort, men oklart hur många SHSTF-medlemmar som berörs. 150 vårdplatser försvinner. Öppenvården vid sjukhusen tas bort. Sjukhusen i Eskilstuna och Katrineholm blir en administrativ
enhet.

UPPSALA
Sparmål 382 miljoner kronor. 1 100 tjänster ska bort. Konsekvensen för SHSTF-medlemmar oklar, men en del sjuksköterskor kommer att få byta verksamhet och även ort. Framtiden för biomedicinska analytiker mer osäker och senare kanske även för röntgensjuksköterskor. Enheter har flyttat från Samariterhemmet och från Enköping (som riskerar att så småningom enbart bli en stor vårdcentral) till Akademiska sjukhuset. Sjukhusens öppenvård flyttas till primärvården. Antalet vårdplatser minskar.

VÄRMLAND
Sparmål 300 miljoner kronor. 1 000 tjänster ska bort, men inte klart om SHSTF-medlemmar berörs. Verksamhet centraliseras, till exempel barnsjukvård, röntgen och lab. 140 vårdplatser försvinner.

VÄSTERBOTTEN
Sparmål 200 miljoner kronor. 600 tjänster ska bort, men ännu omöjligt att säga hur många SHSTF-medlemmar som kommer att drabbas. Planer finns på att centralisera specialist-verksamheter och samordna annan verksamhet. Inga nedläggningsplaner.

VÄSTERNORRLAND
Sparmål 164 miljoner kronor. 600 tjänster ska bort, men oklart hur många SHSTF-medlemmar som kommer att beröras. Redan tidigare har en stor del av verksamheten i Härnösand förts till Sundsvall och ytterligare sammanslagningar av enheter kan bli aktuella. Antalet vårdplatser minskas.

VÄSTMANLAND
Sparmål 125 miljoner kronor. Landstinget arbetar för att undvika uppsägningar av tillsvidareanställda. En länsövergripande organisation genomfördes den 1 januari 1997 med fem driftsområden under en sjukvårdsdirektör när det gäller medicinsk service, psykiatri, primärvård och försörjning. Utredning pågår om samverkan mellan sjukhus i Västmanland och Dalarna inom allmän kirurgi och ortopedi.

ÄLVSBORG
Sparmål 325 miljoner kronor. Inga uppsägningar är tänkta före 1998, men sedan talas det om att 350 tjänster ska bort. De SHSTF-medlemmar som då berörs är i första hand biomedicinska analytiker. NÄL i Trollhättan slås samman med Uddevalla sjukhus i Bohuslän. Samordning av verksamheten sker mellan sjukhusen i Borås, Alingsås och Skene.

ÖREBRO
Sparmål 498 miljoner kronor. 1 000 tjänster ska bort, varav  150 beräknas vara SHSTF-medlemmar. Närmare 300 vårdplatser kommer att försvinna. Avdelningar inom medicin och kirurgi läggs ner.

ÖSTERGÖTLAND
Sparmål 84 miljoner kronor. Få SHSTF-medlemmar kommer att beröras, enligt vad som uppges. Besparingar genomförs inom all verksamhet och administration. Planer på att lägga ner något sjukhus finns inte, men en ökad satsning görs på primärvården. Inom labmedicin sker strukturarbete parallellt med besparingarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida