Sparmaskinen drar i gång

I ett nafs får nu många se sin lön sänkt och arbetstiden ändrad. Sparandet är i gång. Då får lokala avtal och gemensamt ihopknåpade arbetstidsmodeller ge vika. Arbetsgivaren vill »ha ordning på torpet« och minskar avdelningarnas självbestämmande.

Vårdfacket har besökt Västerbotten där mängder av lokala arbetstidsmodeller har sagts upp. »Får jag inte möjlighet till flexibilitet och en hyfsad lön, då vet jag inte om jag stannar«, säger sjuksköterskan Maria Nilsson. Sidan 18

Kanske leder sparandet till att personalen flyr. I Umeå väjer inte personalchefen för tanken. Det kan bli tal om att ta in undersköterskor i stället. Marknaden tycks ha fallit
ihop som en sufflé ? åtminstone tillfälligt. Sidan 20

Lägg krutet på att höja grundlönen i stället. Det rådet har Vårdförbundets Ivan Gosijer på Akademiska sjukhuset i Uppsala gett medlemmarna. Men ingen har lyssnat.
I stället har höga ersättningar blivit vanligt för obekväma arbetspass. Tills nu. Sidan 22

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida