Specialist-sjukvården koncentreras inte

20 maj 1997

STOCKHOLM. Det verkar inte bli någon koncentration av den specialiserade sjukvården till ett enda sjukhus, för till exempel thorax och strålbehandling. Remissinstanserna gör nästan enigt tummen ner för den utredning som föreslagit att den typen av vård ska koncentreras till antingen Huddinge sjukhus eller Karolinska sjukhuset. Det är bra, säger Åsa Andersson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning. För mindre än ett år sedan beslutades om mycket stora förändringar inom andra delar av sjukvården, att då genomföra ytterligare mycket stora förändringar så kort tid efteråt skulle vara mycket negativt, inte minst för de anställda, menar hon. Vårdförbundet SHSTF är dessutom kritiskt mot att omvårdnad inte nämns någonstans i den 90-sidiga utredningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida