Specialistsjuksköterskor. Män hetast på arbetsmarknaden

5 januari 2011

Drygt ett år efter examen har nästan alla manliga specialistsjuksköterskor, 97 procent, fått jobb. De är lika eftertraktade som läkarna. Bland kvinnorna är andelen 91 procent.

Rapporten från Högskoleverket visar att Vårdförbundets grupper generellt har lätt att komma in på arbetsmarknaden men att manliga sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har lättare att få jobb än kvinnorna efter utbildningen. Bland biomedicinska analytiker är det i princip lika mellan könen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida