Specialistutbildade sjuksköterskor i alla ambulanser

Sedan årsskiftet är samtliga ambulanser i Region Skåne bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor. Trots vissa rekryteringsproblem har hittills samtliga ambulanser varit korrekt bemannade vid utryckningarna.

7 februari 2005

Det konstaterar ledningen för Kamber, Region Skånes katastrof- och ambulanssjukvård som nyligen gjort en genomgång av ambulansdriften i regionen.

? Vissa mindre orter har haft svårigheter att rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor, så vi som har specialistutbildning har fått hoppa in på kvalificerad övertid på vissa stationer.

Det säger Andreas Koch som blev klar med sin vidareutbildning i ambulanssjukvård så sent som i januari i år.

Har gått ett steg längre

Enligt en ny lag ska i princip samtliga Sveriges ambulanser från och med 1 oktober i år vara bemannade med minst en sjuksköterska. Region Skåne har gått ett steg längre genom att kräva att sjuksköterskorna antingen ska vara barnmorskor eller specialistutbildade i ambulanssjukvård, anestesi, iva eller akut olycksfall.

Från och med 1 januari gäller den nya bemanningsprincipen för samtliga cirka 50 ambulanser i regionen. Andreas Koch jobbade tidigare som akutsjuksköterska. När han för 1,5 år sedan anställdes hos Falcks ambulans i Lund tog han över en tjänst från en skötare som jobbat i 15 år inom ambulanssjukvården.

Kräver utbildning

– Det kändes rätt så tråkigt. Men på sikt tror jag att det är rätt med sjuksköterskor i alla bilar. Speciellt som det blir allt fler avancerade maskiner och allt fler läkemedel som ska administreras. Det krävs en farmakologisk utbildning för att klara det ansvaret, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida