Specialistutbildningensgrenar kan försvinna

Avskaffa vidareutbildningens olika grenar och inför en enda specialistutbildning i omvårdnad. Idén diskuteras i en statlig utredning. ??

25 februari 2010

De specialistutbildade sjuksköterskorna blir allt färre. Två statliga utredningar tittar på hur raset kan stoppas och hur utbildningen bättre kan matchas mot vad arbetsgivarna vill ha. Ännu finns inga färdiga förslag men tre tänkbara modeller presenteras av utredaren Aija Sadurskis från Högskoleverket:?

  • Läkarmodellen. Specialistblocket kopplas till en anställning på ungefär samma sätt som läkarnas st-tjänstgöring.?
  • Smörgåsbord. Olika kurser plockas ihop till en magister- eller masterexamen.?
  • Slopade inriktningar. I stället för att ha olika områden som exempelvis operation och psykiatri, införs en generell specialistutbildning i omvårdnad.?

Men det innebär inte att man är narkossjuksköterska ena dagen och förvandlas till barnsjuksköterska nästa, utan om att hitta andra sätt att inrikta sig, exempelvis via den verksamhetsförlagda utbildningen. ?

Utredaren Aija Sadurskis jämför med civilingenjörerna.?

– De jobbar också inom ett brett fält men har en examen. Dock ställs det helt andra krav i vården så konflikten mellan allmän och specifik kompetens måste i så fall lösas, säger hon.??

Vårdförbundet stödjer en blandning av mo­-dellerna.?

– Vi behöver fundera över alla tre perspek­tiven för att konstruera framtidens specialistsjuksköterskeutbildning, säger Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.?

Senast den 1 april ska utredningen vara klar. Den 1 oktober ska även den så kallade Behörighetsutredningen ge förslag på hur man kan få fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida