Stallknecht ny ordförande

Kirsten Stallknecht valdes i Vancouver till ICNs nya ordförande.

11 augusti 1997

Den 59-åriga danskan var i 28 år ordförande i Dansk Sygeplejeråd, åren 1968–1996. I sex år ledde hon också den nordiska samarbetsorganisationen för sjuksköterskorna (SSN), åren  1989–1995, och i fyra år sammanslutningen av sjuksköterskeorganisationer i EU-länderna (PCN), 1991–1995.

Kirsten Stallknecht har också tidigare suttit med i ledningen för ICN. Under åren 1981–1989 var hon styrelseledamot, de sista fyra åren också vice ordförande. Under en period ledde hon också ICNs Socioeconomic Welfare Committee.

I sitt avslutningstal på ICN-kongressen beskrev hon de två vapen som Florence Nightingale satte i sjuksköterskornas händer: den grundläggande kunskapen om ”what nursing is about” och en djup känsla för humanitet.

– Och det har blivit allt mer uppenbart att det senare vapnet är mer betydelsefullt än någonsin, om sjuksköterskor och sjukvårdssektorn ska bibehålla sitt förtroende och med det möjligheterna att stödja behövande människor.

Framför sig ser Kirsten Stallknecht också genomgripande förändringar i ICNs struktur. En översyn av en av ICNs grundläggande regler, nämligen den att det bara får finnas en medlemsorganisation från varje land, är på gång. Vilket skulle öppna ICN för många fler än de cirka två miljoner sjuksköterskor som idag finns i de 118 medlemsorganisationerna.

Kirsten Stallknecht är ICNs ordförande fram till nästa kongress, som hålls i Köpenhamn 2001. En ordförande i ICN kan inte väljas om.

I ICNs styrelse valdes också det norska förbundets ordförande Laila Dåvøy in som ledamot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida