Stamceller kan kodas om

Stamceller i hjärna och ryggmärg är betydligt mer potenta än vad forskarna tidigare trott. Instrueras de på rätt sätt kan de inte bara utveckla nerver utan också andra celler, som hjärtmuskelceller, leverceller och epiteliala celler.

Det framgår av en doktorsavhandling av tandläkaren Clas B Johansson, forskare vid cell- och molekylärbiologiska institutionen på Karolinska institutet i Stockholm.

Som första europé fick han nyligen det prestigefyllda Harold M Weintraub graduate student award för avhandlingen.

Den forskargrupp som Clas B Johansson ingår i var först i världen med att visa att stamceller aktiveras vid traumatiska skador i centrala nervsystemet, framför allt i ryggmärgen. Tidigare trodde forskarna att det ärr som uppstår i ryggmärgen efter en skada består av reaktiva astrocyter som uttrycker ett cellskelettprotein (GFAP). Clas B Johansson och hans kolleger har genom försök på vuxna möss visat att det i själva verket är flera olika proteiner som bildar det kompakta cellskelettet i ärret.

Ett av dessa proteiner är nestin, som i normala fall uttrycks av embryonala stamceller vid bildandet av centrala nervsystemet. Forskarna började därför misstänka att det även hos vuxna individer finns stamceller i såväl ryggmärgen som hjärnan, vilket de också bekräftat.

– Ännu är det science fiction, men genom de här fynden kan det kanske i framtiden bli möjligt att genom terapeutisk kloning och återföring av patientens egna neurala stamceller bota sjukdomar i centrala nervsystemet. Exempelvis Parkinsons sjukdom där det är väldigt svårt att få tillräckligt mycket celler vid en vanlig celltransplantation, säger Clas B Johansson.

Tidigt i den embryonala utvecklingen bildas tre cellager, de så kallade groddbladen. Ur dessa utvecklas sedan kroppens samtliga celler och organ. Tidigare var forskarna övertygade om att varje cellager endast kunde ge upphov till celler som var specifika för vart och ett av de tre groddbladen. Clas B Johansson har i djurförsök visat att det går att instruera neurala stamceller till att i princip bilda vilka andra celler som helst.

Titeln på avhandlingen är Isolation and characterization of adult stem cells.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida