Ständiga samtal motverkar etisk stress

7 februari 2005

Moralisk stress är något man måste få diskutera ständigt. Det är inte tillräckligt med engångsutbildningar. Den slutsatsen drar Sofia Kälvemark Sporrong, vid
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Det preliminära resultatet av hennes utvärdering av ett träningsprogram i etik för sjukvårdspersonal och
personal på apotek visar att förläsningar om etik och människosyn inte verkar minska den moraliska stressen. Att återkommande få diskutera etiska dilemman med kolleger upplevs däremot som en lättnad.

Sofia Kälvemark Sporrong har gjort tre fokusgruppsintervjuer med fem till sju personer ur samma arbetslag i varje grupp. Olika etiska dilemman har diskuterats, som när en sjuksköterska måste välja mellan det hon själv anser vara bäst för patienten och det som läkaren säger åt henne att göra.

– De sjuksköterskor som följer sin egen moral hamnar i ett
annat dilemma: Det uppstår en konflikt med en kollega
och ibland har hon dessutom brutit mot regler, säger Sofia
Kälvemark Sporrong.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida