Stärkt hemsjukvård i ny äldrevårdsplan

I mars eller april presenterar vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson en nationell utvecklingsplan för äldrevården. Den kommer att innehålla förslag om en stärkt hemsjukvård, ökat seniorboende och nationell likvärdighet.

24 januari 2006

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har ägnat mycket tid det senaste året åt att träffa beslutsfattare, personal och patienter inom äldreomsorgen. I dag presenterade hon sitt förslag till en förbättrad äldrevård för Vårdförbundets styrelse.

Den nationella utvecklingsplanen för äldrevård, sa Ylva Johansson, blir en proposition som ska innehålla både skarpa lagförslag och visioner för en tioårig utveckling av omsorgen om äldre.

Sjuksköterskan – en konsult?

Ett av huvudförslagen gäller en förstärkt hemsjukvård, och ett samlat kommunalt ansvar för den. Vårdförbundets styrelse framförde synpunkten att sjuksköterskor inom äldrevården alltmer känner sig som ett slags konsulter.

? Styrelsen efterlyste en större roll för sjuksköterskor i det patientnära arbetet och det tycker jag är en bra synpunkt att ta med i arbetet med propositionen, sa Ylva Johansson.

Hon fick också ta emot synpunkter på förslaget om att byta titeln undersköterska mot omvårdnadssköterska.

? Jag kan bara säga att det inte är jag som bestämmer titlar, det är parternas uppgift och den vill jag inte ta över. Men jag deltar gärna i debatten och då vill jag säga att ordet undersköterska signalerar en underordning som leder tankarna bort från det ansvar de har.

Vill införa särskild lag

För att skapa nationell likvärdighet inom äldreomsorgen vill Ylva Johansson pröva om en särskild lag ska införas.

? Både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska utredas och jag kommer antingen att föreslå en egen äldreomsorgslag, eller att äldreomsorgen synliggörs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, sa hon.

Vill satsa på distriktssköterskor 

Den enskilt viktigaste åtgärden för det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet, sa sjukvårdsministern om en satsning på distriktssköterskor, framför allt på vårdcentraler.

? De har kontakt med patienter som ännu inte är högkonsumenter av vård och jag tycker att landstingen borde prioritera deras arbete.

Men något konkret stöd till en sådan prioritering lovade hon inte till den här propositionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida