Statiner effektiva även på lång sikt

11 oktober 2004

Även på tio års sikt kan behandling med kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner, minska såväl dödligheten som insjuknande i cancer. Det visar en nordisk långtidsuppföljning på drygt 2 200 patienter som behandlats med statiner i tio år. Dessa jämfördes med lika många patienter som fick placebo de första fem åren och statiner de sista fem åren. Dödligheten var cirka 20 procent lägre för de patienter som behandlats aktivt i tio år jämfört med dem som endast hade behandlats i fem år. Antalet cancerfall var tolv procent lägre i tioårsgruppen, men denna siffra var inte statistiskt signifikant.

Källa: Lancet 2004; 364:771.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida