Statiner minskar risk för nytt slaganfall

6 oktober 2006

Risken för att patienter som nyligen har insjuknat i en stroke eller har fått en transitorisk ischemisk attack, TIA, ska drabbas av ett nytt slaganfall eller akut hjärt-kärlsjukdom kan minskas signifikant med höga doser (80 milligram per dag) av det lipidsänkande läkemedlet atorvastatin. Däremot ökar risken något för att drabbas av hemorragisk stroke, hjärnblödning, visar en stor studie i New England Journal of Medicin 2006;355(6)549-559.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida