Statliga avtalet dröjer

13 maj 2002

Det har kärvat mycket sedan de statliga förhandlingarna inleddes i januari. Förhandlingarna har strandat och medlare har kallats in. På ett par väsentliga punkter står arbetsgivaren staten och facken långt ifrån varandra. Den ena är det lokala partssamarbetet.

– Arbetsgivaren klarar inte av det som sägs i avtalet: att de lokala parterna tillsammans ska arbeta med den långsiktiga lönebildningen och arbetet med hur de gemensamma löneprinciperna ska tillämpas utifrån verksamhetens behov, säger Vårdförbundets förhandlare Margareta Öhberg.

Den andra stridsfrågan är Polisförbundets krav på en speciell satsning för dess medlemmar. För att de här två kraven ska kunna tillgodoses menar facken att de pengar arbetsgivaren erbjuder inte räcker till. Vårdförbundet har cirka 800 statligt anställda medlemmar, framför allt inom kriminalvården och försvaret.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida