Stipendier till idéer om samarbete

När Karin Olsson-stipendiaterna för i år utsågs blev samarbete en gemensam nämnare. Stipendierna går till utvecklingsprojekt för ambulansens personalpool i Värmland och Akademiska sjukhusets akutmottagning i Uppsala.

Sjuksköterskorna Anna Ask och Thomas Sjöholm, som arbetar vid ambulansen i Värmland, har fått ett av årets två Karin Olsson-stipendier, som i år delas ut av Vårdförbundet för fjärde gången. I bedömningen av projekten vägs flera kriterier in. Bland annat ska de präglas av nytänkande, bidra till ökad arbetsglädje, delaktighet och fortsatt utveckling. Bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper och enheter är viktiga ingredienser, som finns med i de båda belönade projekten.

I Värmland kommer prispengarna, 50 000 kronor, att användas för att utveckla den ambulanspool som redan finns så att den omfattar även andra enheter.

– Det kan vara svårt att orka arbeta i ambulans hela sitt yrkesliv. Tanken är därför att ambulanssjuksköterskor via poolen ska få möjlighet att skola in sig på andra arbetsplatser, som sedan kan bli en reträttplats när ambulansarbetet kräver för mycket, berättar Thomas Sjöholm.

Ett utbyte åt det andra hållet kan innebära att anestesi-, intensivvårds- och akutsjuksköterskor via poolen kan få möjlighet att pröva jobbet i ambulans.

Åsa Muntlin, också hon sjuksköterska, får 50 000 kronor för att utveckla information, bemötande och teamkänsla på Akademiska sjukhusets akutmottagning i Uppsala. Informationen och bemötandet behöver bli bättre både gentemot patienter och personal inom och utanför den egna arbetsgruppen.

Hennes uppgift är att vara underlättare för projektledaren på akutmottagningen. En underlättare är en extern eller intern person som ska få en personalgrupp att själv se vad som behöver förändras, att hitta lösningar och sätt att arbeta på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida