Stockholm anställer fler donationssjuksköterskor

Karolinska universitetssjukhusets satsning på en särskild donationssjuksköterska har fått fyra gånger fler anhöriga positiva till organdonation. Nu införs systemet i hela länet.

– Det här kommer att bli jättebra. Vi har redan fått pengarna och helst såg jag förstås att mina kolleger kunde börja redan före sommaren. Men det är väl inte riktigt realistiskt, säger sjuksköterskan Maria Söderkvist.

Hon har arbetat som donationsspecialiserad sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Solna sedan funktionen infördes och kommer nu att få nya kolleger.

Systemet med en särskild donationssjuksköterska startade som ett tvåårigt landstingsfinansierat försöksprojekt för fyra år sedan. Det ledde till att antalet anhöriga som sa ja till donation fördubblades. Men när projektet avslutades vid årsskiftet 2003-2004 sjönk antalet donationer snabbt ner till den tidigare nivån.

Jour varannan vecka

Chefen på den neurokirurgiska kliniken, Lars Wallstedt, beslöt då att på klinikens bekostnad permanenta verksamheten och Maria Söderkvist fortsatte att sköta alltihop ensam.

Numera är andelen anhöriga som är positiva till organdonation fyra gånger fler bland dem som har fått träffa Maris Söderkvist jämfört med dem som inte har fått det. 

– Jag har arbetat jour varannan vecka. Dessutom har jag, om jag kunnat, åkt in då man har ringt efter mig på min lediga tid, säger hon.

Varje dag året runt

Antalet donationer i hela landstinget var fjorton förra året, medan till exempel landstinget i Uppsala hade 39 donationer. För att få fler donationer har landstinget i Stockholm därför beslutat  att anställa fler donationsspecialiserade sjuksköterskor.

– Det här är en väldigt viktig prioritering nu när vi äntligen har fått en budget som tillåter satsningar. Pengarna räcker till tre heltidtjänster. Det innebär att alla Stockholms läns sjukhhus kommer att få tillgång till donationsspecialiserade sjuksköterskors unika kompetens 365 dagar om året, säger sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s).

Satsningen beräknas i år kosta två miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida