Stockholm vill minska våld mot anställda

1 september 2006

Stöd till personal där hot och våld är vanligt är en del av det program som landstinget i Stockholm har antagit för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot. Varje arbetsplats ska genomföra riskanalyser och se till att det finns skriftliga säkerhetsrutiner. Kompetens för stödjande och uppföljande krishantering ska också byggas upp.

Orsaken till att man nu antagit ett program är att våld och hot ökat. Under 2005 anmäldes 429 arbetsskador till följd av hot och våld i Stockholmslandstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida