Stockholm

Stadens själ och kropp

7 september 1998

Författare Margareta Söderberg (red)
Titel Stockholms själ
192 sidor
Förlag Bonniers 1998.
Cirkapris 422 kronor
ISBN 91-3451-915-2.

Om stadens själ talar man ofta. Om stadens kropp sällan eller aldrig. Ungefär så inleder Erland Josephson sitt bidrag till ”Stockholms själ”, en antologi om landets huvudstad där olika författare lägger fram sin mer eller mindre personligt färgade bild av staden. Och där fotografen Ingalill Snitt tillhandahåller skelettet, bilderna av staden i gryning, skymning och bjärt dagsljus, i vinterskrud och lättsam sommardräkt.

Erland Josephson skriver om den stad som hans på 1700-talet invandrade judiske stamfader gjorde till sin, men där han själv fått allt svårare att känna sig hemma. (Och hur kan man bara åka tunnelbana!?) Björn Ranelid bygger upp sin berättelse kring Emil som bodde i en ek på Djurgårdslandet och kreerar fantasterier. Theodor Kallifatides låter sin historia kretsa kring ”hålet” på Centralstationen, då liksom nu invandrarnas självklara samlingsplats.

Lite mer prosaiska berättelser om Stockholms byggnader, gröna områden och hantverkare kompletterar den här boken om Stockholm. En stad som kan bli för självklar för den som bor i den, antyder Erland Josephson: ”Jag vill sitta någonstans långt bort och längta hem till Stockholm. Det behövs hundra mils avstånd för att i lugn och ro betrakta alla dessa själar som bygger stadens väldiga själ.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida