Stockholmare ska bli mindre feta

Nu ska stockholmarna bli smalare. Det vill åtminstone politikerna i Stockholms läns landsting. Med hjälp av ett nyframtaget handlingsprogram mot övervikt hoppas de kunna halvera antalet personer med fetma under den närmaste tioårsperioden.

21 september 2004

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Det leder till medicinska komplikationer som i sin tur resulterar i sämre livskvalitet för individen och höga kostnader för hälso- och sjukvården. I dag drabbas unga överviktiga av sjukdomar som tidigare förknippades med hög ålder.

För att försöka stoppa denna oroväckande utveckling har Stockholms läns landsting tagit fram ett 140 sidor långt handlingsprogram mot övervikt och fetma.

Vänder sig till vårdgivare

Handlingsprogrammet vänder sig främst till vårdgivare och beskriver vilka förebyggande, utredande och behandlande insatser som bör göras.

Dessutom nämns ansvarsfördelning och samspel mellan olika delar av vårdkedjorna.

Tre avsnitt beskriver vilken roll kost och motion har för att förebygga och behandla övervikt och hur behandlande personal kan diskutera med patienter om livsstils- och beteendeförändringar.

Beprövade metoder

Många av de åtgärder som rekommenderas har provats på husläkarmottagningar, barna- och mödravårdcentraler, barnmottagningar och inom skolhälsovården. Erfarenheterna härifrån samt forskning har varit utgångspunkt för handlingsprogrammet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida