Stockholmare vill prata livsstil

1 september 2006

Invånarna i Stockholms län vill ha en dialog med vårdpersonal om kost, motion och stress. De vill också kunna vända sig till vården för hälsokontroller. Det visar fokusgruppsintervjuer som landstinget har genomfört inför en ny folkhälsopolicy. Deltagarna var 60 män och kvinnor mellan 20 och 65 år. Landstinget föreslår nu fyra områden att fokusera på: bemötande, kartläggning av möjligheter till hälsokontroller, en strategi för hälsoinformation och mer kunskap om befolkningens erfarenheter av förebyggande vård.

Läs mer: www.sll.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida