Stöd kan ge hjärtsjuka bättre sömn

Många patienter med kranskärls-sjukdom sover dåligt. Oron för sömnen och för att inte vakna sätter i gång grubblerier och det blir en ond cirkel som påverkar det dagliga livet.

5 september 2012

Sjuksköterskan är viktig för kranskärlssjuka patienter med sömnsvårigheter, både i att stödja egenvårdsåtgärder och att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. En viktig del i stödet är att fråga patienterna hur de upplever sin hälsa, sömn och aktivitet; hur det påverkar den dagliga funktionen och om de känner sig utvilade, visar Anna Johanssons studier. ?

— Vi sjuksköterskor träffar patienterna och kan ta reda på hur det ser ut för var och en och fastställa individuella mål tillsammans med patienten. Det är viktigt att patienten är delaktig och tror på sin egen förmåga att med stöd kunna ändra på sin livsstil och anpassa egenvården utifrån sina egna behov. ??

I sitt avhandlingsarbete har Anna Johansson undersökt hur sömnen påverkar hälsorelaterad livskvalitet med intervjuer, självrapporterade frågeformulär, en studiespecifik sömndagbok och en rörelsemätare som registrerar dygnsrytmen. Hon har också utvärderat ett individuellt program som syftar till att främja egenvård när det gäller sömn. Totalt 47 patienter ingick i studien, varav 24 i interventionsgruppen och 23 i kontrollgruppen.?

Patienterna i interventionsgruppen fick en individuell utbildning om sömn och råd om sömnhygien, som att minska störande faktorer — temperatur, ljud och ljus — i sovrummet.

Varje patient satte tillsammans med sjuksköterskan upp adekvata och realistiska mål. Ett avslappningsprogram ingick också i interventionen.

Målen handlade bland annat om att vara mer fysiskt aktiv under dagen, vara uppe längre på kvällen, inte dricka kaffe sent, inte ta för lång tupplur under dagen och att varva ner inför sänggåendet.?

Efter tre månader hade 14 patienter uppfyllt alla, eller några av, sina mål och upplevde att de fick en bättre sömn. Fyra personer lyckades inte uppfylla något av målen. Även om resultatet indikerar att egenvårdsprogrammet förbättrar sömn och livskvalitet, behövs fler och större studier, konstaterar Anna Johansson.

Fakta

En annan studie i avhandlingen (880 patienter med kranskärlssjukdom och lika många individer från populationen) visar att patienter med kranskärlssjukdom har dålig sömnkvalitet och mer sömnlöshet, upplever ökad stress inför sänggåendet och att det sammantaget skapar en ond cirkel. De har också ett hyperaktivt beteende, är mer känsliga för stimuli – både inifrån kroppen och utifrån – vilket orsakar ett stresspåslag som inte försvinner. Resultatet blir en nedåtgående spiral som skapar en lägre hälsorelaterad livskvalitet.

Avhandlingen:

Sleep-wake-activity and health-related quality of life in patients with coronary artery disease and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida