Stödprogram för föräldrar ger mycket positiva resultat

Stödprogram för föräldrar ger mycket positiva resultat
Föräldrar som deltog i stödprogram blev mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteende. Arkivbild: Mostphotos

Beteendeproblemen minskade hos nio av tio barn vars föräldrar genomgick stödprogram.

2 februari 2015

Föräldrar som deltog i stödprogram blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott och blev mindre bestraffande i sina uppfostringsmetoder. Det fick till följd att beteendeproblemen minskade hos 92 procent av barnen. 

Det visar en av de mest omfattande randomiserade och kontrollerade studier som gjorts i Sverige på effekten av olika föräldrastödsprogram.

Vanliga stödprogram utvärderade

De program som studerats är Cope, Komet, Connect och De otroliga åren, som alla är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Mellan den inledande undersökningen, innan föräldrastödsprogrammen påbörjades, och fram till att de pågått i fyra till fem månader, skedde betydande förbättringar när det gäller barnens beteende. Barnen jämfördes med en kontrollgrupp med barn vars föräldrar stod på väntelista till föräldrastödsprogram. 

Bestående effekt

Resultaten bestod under i stort sett hela uppföljningsperioden, som varade i två år.

Även effekterna av en självhjälpsbok om föräldraskap har utvärderats. Också den påverkade föräldraskapet positivt, men hade inte lika stor effekt på uppfostringsmetoderna och barnens beteendeproblem som föräldrastödsprogrammen.

Sammanlagt deltog cirka 1 100 föräldrar till barn med beteendeproblem, där problemen varit omfattande i familjen. 

Studien är beställd av Socialstyrelsen och utförd av Örebro universitet i samarbete med Lunds, Göteborgs och Uppsalas universitet samt Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida