Stopp för nya studenter i Växjö

Till hösten stoppas intagningen av nya sjuksköterskestuderande vid Växjö universitet.

– Hur det blir vårterminen 2001 får vi se. Det hänger på om vi lyckats få något annat lärosäte att ta på sig examinationsrätten till dess, säger prorektor Eva Larsson-Ringqvist.

– Det är många detaljer som ska gås igenom. Det räcker inte bara med att viljan finns. Den nya utbildningen måste också anses som högskolemässig av det universitet eller den högskola som ska examinera studenterna.

Eva Larsson-Ringqvist anser att utbildningens framtid i hög grad avgörs av i vilken mån institutionen lyckas rekrytera forskarutbildad personal. Genom att utlysa en ny professorstjänst i omvårdnad hoppas universitetsledningen att det ska bli lättare att bland annat rekrytera lektorer i kärnämnet omvårdnad. Det har man misslyckats med tidigare.

Enligt Lärarförbundets representant, Eva-Britt Salomonsson, har det dåliga löneläget för lärarna på institutionen gjort att få velat söka de tjänster som annonserats ut.

Sjuksköterskeprogrammet integrerades i den statliga högskolan så sent som i oktober 1998. Dessförinnan drevs utbildningen i landstingets regi.

– Det är möjligt att lärarlönerna var för låga i landstinget, det kan jag inte uttala mig om. Men numera tillhör lärarna universitetet och där är lönerna inget problem. Så vi är kanske i ett annat läge nu, säger Eva Larsson-Ringqvist.

Kan ge rekryteringsproblem
Varje termin tas det in cirka 50 studenter på sjuksköterskeprogrammet i Växjö. I ett läge då sjuksköterskebristen blir alltmer påtaglig kan beslutet att tillfälligt stoppa antagningen till sjuksköterskeutbildningen leda till allvarliga rekryteringsproblem för sjukvården i Kronobergs län.

Från landstingets sida finns därför ett önskemål om att kompensera intagningsstoppet med ett ökat intag framöver.

– Det är en sak vi tillsammans måste diskutera. Men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten. Redan i dag är det ont om praktikplatser, säger Eva Larsson-Ringqvist.

Hur det blir med ekonomin för sjuksköterskeprogrammet är också en fråga som lär komma upp på förhandlingsbordet. Universitetet driver utbildningen på uppdrag av landstinget.
För cirka 700 helårsstudenter betalar landstinget i Kronoberg i dag 19 miljoner kronor.

Enligt landstingsrådet Sven-Åke Gustavsson (s) kommer landstinget att vilja reducera den summan så länge det inte tas in nya studenter på utbildningen.

– Det är nog mycket det behöver förhandlas med landstinget om, säger universitetsrektor Magnus Söderström, uppenbarligen irriterad på landstingsrådets tal om minskade anslag.

Lägga ner – eller satsa
– Vi står inför ett val. Antingen lägger vi ner sjuksköterskeutbildningen i Kronoberg eller så satsar vi på en helt ny utbildning, av hög standard och med en bred forskningsbas. Vi tror att det finns goda förutsättningar för det senare alternativet. Men då krävs det att landstinget är med och stöttar, både ekonomiskt och policymässigt.

– Ska vi lyckas lyfta den här utbildningen kommer den självklart att kosta mer än i dag, säger Magnus Söderström.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida