Stoppa slöseriet
i sjukvården!

? I dag lägger vi stora resurser på behandlingar som inte hjälper, ja till och med skadar. Det är oetiskt, anser Egon Jonson, professor i hälsoekonomi. Men omvårdnad gör mycket nytta, hävdar han.

Hälften av våra sjukskrivningar orsakas av ont i ryggen och det finns en lång rad metoder att behandla besvären med. De flesta av dem har inte utvärderats, men när Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu, gick igenom 500 av de studier som gjorts visade det sig att de flesta metoderna inte gör någon nytta ? en del gör till och med skada. 

Om bara metoder som är bevisat nyttiga används vid ryggbehandlingar skulle sjukskrivningskostnaderna minska med 3,35 miljarder och kostnaderna för förtidspensioneringarna med 0,92. Eftersom det skulle kräva investeringar på 0,22 miljarder skulle nettobesparingarna per år bli drygt 4 miljarder per år.

? Det finns en mängd behandlingar i sjukvården som inte gör någon nytta men kräver stora resurser. Vi borde inte sponsra sådana med skattemedel. Det är som att hälla pengar i ett stort svart hål, påpekar Egon Jonson, före detta chef för sbu, numera på Världshälsoorganisationen, who:s, Europakontor i Köpenhamn.

Flera landsting funderar nu på att införa allmän hälsokontroll för prostatacancer. Kostnaden för en sådan screening från 50 års ålder är 1,3 miljarder kronor årligen. Pengar som måste tas någonstans.

Vem eller vilka ska avstå från vård för samma summa ? blivande mammor, barn, äldre?

Ingen nytta med prostatascreening
Resursförbrukning på ett håll kräver alltid uppoffringar på ett annat. Enligt Egon Jonson är det den enda princip vi behöver för att förklara hälsoekonomi. Den leder nämligen vidare till en lång rad frågor som både hälsoekonomer och andra behöver svara på.

? Och det tvingar oss till utvärderingar. Vi måste ta reda på den bevisade nyttan av det vi gör. Kostnaden för prostatascreening är 1,3 miljarder per år och nyttan är noll, det gör den rent av oetisk att bedriva.

Hälsoekonomiska studier visar att kostnaden per räddat år av liv vid förebyggande insatser mot alkoholism (miniintervention) är 13 000 kronor, för rökavvänjning i samband med läkarbesök (där en procent slutar) 24000, för mammografi på 40?74-åringar 98000, för benmärgstransplantation 140000, för behandling av hypertoni (av 50-årig man) 410000, för läkemedelsbehandling av fetma 600000 och för behandling av förhöjt kolesterol (över 6,85 hos en man över 50 år) 1 520 000 kronor. 

? Det är en värderingsfråga var gränsen dras för hur mycket en behandling får kosta. I England har man dragit ett streck vid 30 000 pund per räddat år av liv (närmare en halv miljon kronor). Det betyder tre gånger bnp per invånare, ett mått som också who har anslutit sig till, säger Egon Jonsson.

Kostsamma leverskador
För några år sedan handledde han några sjuksköterskor som i en uppsats visade att kostnaden för de patienter med leverskador som de vårdade på iva var drygt 2,5 miljoner per person och år. Patienterna levde i genomsnitt ett år, men med en mycket dålig livskvalitet eftersom de flesta var alkoholister.

? Den vården är för dyr, men det är klart att vi kallar på ambulans när vi hittar den sjuke. Den teknologi som finns styr vad som görs och finns den så ska den förstås utnyttjas. Så det gäller att i ett tidigare skede besluta sig för vad man ska ha.

Det finns mycket få studier gjorda som tar hänsyn till livskvalitet och Egon Jonson tycker att det är hög tid att ta fram sådana. Den aspekten måste bli en standard vid beräkningar av nytta och kostnader, inte minst på omvårdnadsområdet, anser han. Där har det hittills gjorts få hälsoekonomiska beräkningar.

»Ni är kostnadseffektiva«
? Ni kommer att bli förvånade över hur mycket nytta era verksamheter gör. Att ni faktiskt är kostnadseffektiva är viktigt för andra att se och till glädje för er, sa Egon Jonsons till deltagarna på Vårdstämman.

Vårdförbundet har anslagit en miljon kronor till hälsoekonomiska projekt. Hälften av pengarna är utdelade, vilka som får de resterande pengarna avgör en expertgrupp i juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida