Stoppaket drabbar redan hårt pressad personal

Jag är orolig för konsekvenserna för de anställda. Många går redan i dag på knäna. Så kommenterar Vårdförbundets Gunilla Nordström det nya stoppaketet i Gävleborg.

Det var en enig landstingsstyrelse som beslutade om det nya stoppaketet. I beslutet, som träder i kraft omedelbart, ingår anställningsstopp för extern rekrytering, samt minimering av övertid, mertid, timtid, visstidsanställningar och vikarier. Och det förbud mot inhyrning av personal som finns sedan tidigare ska tillämpas mer restriktivt.

– Det är oroväckande. Redan i dag går många anställda på knäna, säger Gunilla Nordström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Hon säger att hon är fundersam över att paketet kommer redan nu, före sommaren.

– Jag har visserligen inte fått några signaler om att sommaren skulle kunna bli kaos, men det blir problem om anställda till exempel blir sjuka,  säger hon.

Kan inte minska på personalen

 Gunilla Nordström tror inte att det går att minska personalen mer än som redan gjorts.

– För att spara mer pengar krävs då i stället att man drar ner på verksamheten. Det går inte att bedriva det som finns i dag med färre anställda. Och oavsett vad man gör kommer Vårdförbundets medlemmar att drabbas på något sätt, säger hon.

 Orsaken till stoppaketet är den allt sämre ekonomin. En ny prognos för hela 2005 på minus 52,6 miljoner kronor är betydligt sämre än budgeten. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida