Stoppar specialistutbildningar i Göteborg

3 augusti 2016

Antagningen till höstterminen har stoppats för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot kirurgi, onkologi och psykiatri vid Göteborgs universitet. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i en granskning konstaterat att utbildningarna inte håller tillräckligt hög kvalitet. ?

Studenter som redan går utbildningarna drabbas inte.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida