Stör ej: åldrande pågår

Respektera att Elsa 78 år väljer att sitta kvar i sitt rum istället för att åka på utflykt. Hon har kanske gått in i gerotranscendens, det sunda åldrandets sista fas. I så fall vill hon hellre ha frågan om vad hon drömt på natten än hur hon mår.

1 september 2003

Att fokusera på drömmar och tankar, snarare än på den skröpliga kroppen, är ett av många förslag från sjuksköterskan och doktoranden Barbro Wadensten vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Hennes forskning har resulterat i en vägledning som ska hjälpa vårdpersonal att stödja den naturliga åldrandeprocessen. Vägledning kan behövas, för vårdpersonal är uppfostrade att äldre mår bäst av stimulans. Att välja bort socialt umgänge och föredra att sitta tyst för sig själv i ett rum kan uppfattas som ett sjukligt beteende.

Åttonde livsfasen
Barbro Wadenstens råd bygger på Lars Tornstams teori om gerotranscendens, som i sin tur bygger på E H Ericsons utvecklingspsykologiska modell med det sunda åldrandet som den åttonde livsfasen. Det är slutstadiet i en naturlig livslång utveckling mot mognad och vishet. I denna fas ändras världsbilden från en materialistisk och rationell till en mer kosmisk. Individen blir mindre självcentrerad.

Behov av ensamhet
Uppfattningen om tid, rum, liv och död förändras. Den åldrande får nya insikter i existentiella frågor och blir ofta mindre intresserad av ytliga sociala kontakter. Behovet av den goda kontemplativa ensamheten ökar. En ny form av gränsöverskridande samhörighet med världsalltet infinner sig och tillfredsställelsen med tillvaron ökar.

Barbro Wadensten har genom samtal i fokusgrupper försökt få fatt på vad vårdpersonal kan göra för att stödja övergången till gerotranscendens. När fasen kommer, om den gör det, beror på hur livet har utvecklats, med kriser och sorg, men omgivningen kan också stötta denna process eller övergång.
Det är inte okänt för vårdpersonal att denna livsfas finns, men kunskap om hur man bäst ska stötta den äldre har tidigare saknats.

– Vi är så aktivitetsfokuserade att äldre ibland kan känna dåligt samvete för att de inte vill delta, säger Barbro Wadensten. I stället skulle vi lyssna på dem, stötta dem i deras process mot vishet.

Referenser:

Wadensten B & Carlsson M. A qualitative study of nursing staff members’ interpretations of signs of gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing 2001; 36:635-642.

Wadensten B. Theory-
driven guidelines for practical care of older people, based on the theory of gerotranscendence, Journal of Advanced Nursing 2003; 41:462-470.

Wadensten B & Carlsson M. Nursing theory views on how to support the process of ageing. Journal of Advanced Nursing 2003; 42:118-124.

LÄSTIPS:
Tornstam Lars. Åldrandets social-psykologi. Stockholm: Rabén Prisma, 1998.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida