Stor lönegudie

Här får du färsk statistik att använda vid lönesamtal.

Många använder statistiken inför sitt lönesamtal genom att jämföra sin egen lön med till exempel medianlönen i det egna länet. En del ringer också till statistikerna på Vårdförbundet. Lena Janzon får ganska många samtal.

– Jag kan hjälpa en del med hur man läser statistiken. Däremot gör jag inga värderingar utan hänvisar till förtroendevalda och ombudsmän på de lokala avdelningarna, säger hon.

Det finns några saker man måste tänka på som försvårar jämförelserna:

  • I Norrbotten och Västernorrland har Vårdförbundet tecknat tvåårsavtal, så även löneökningarna för 2006 ingår.
  • Ibland är antalet personer för få för att statistik ska kunna tas fram och bli användbar. Då lämnas kolumnen tom i tabellerna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Den nya statistiken är partssammansatt. Det innebär att arbetsgivaren och Vårdförbundet är överens om den och att det därför inte bör finnas några tolkningsproblem i samband med löneförhandlingarna.

Vilka gäller den?

Frånsett de privatanställda (i statistiken ingår drygt 50 procent av de privatanställda medlemmarna) gäller statistiken alla medlemmar: tillsvidareanställda, vikarier och visstidsanställda – som arbetar 40 procent eller mer.

Hur ny är statistiken?

I landstingen och kommunerna gäller det lönen i november 2005, i staten och för privat anställda i september 2005. Staten har dessutom gjort en komplettering vid årsskiftet.

Vad räknas in?

Bara den kontanta månadslönen och eventuella fasta tillägg räknas in. Alla löner är uppräknade till heltid.

Vem gör yrkesindelningen?

Indelningen i yrkesgrupperna barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska bygger på uppgifter om utbildning från medlemsregistret. Även indelningen för specialistsjuksköterskor, examensårsklasser samt befattning som chef/ledare är hämtad från medlemsregistret.

Hur delas statligt anställda in?

Den statliga statistiken är indelad i regioner: Stockholms län, mellersta Sverige (Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland och Örebro), norra Sverige (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) samt södra Sverige (Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

Ännu mer statistik: www.vardforbundet.se/lonestatistik_2005

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida