Stor ohälsa bland homosexuella

Var fjärde homosexuell och nästan var tredje transperson i Sverige mår psykiskt dåligt, visar undersökningar från Folkhälsoinstitutet.

Folkhälsoinstitutet har som regeringsuppdrag att undersöka hälsotillståndet bland homo- och bisexuella och transpersoner (hbt-personer), särskilt ungdomar, och komma med förslag till åtgärder som kan förbättra deras situation. I våras genomfördes därför en rad undersökningar och intervjuer bland annat en enkät via hbt-webbsidor. Webbenkäten besvarades av 3653 personer mellan 16 och 84 år. Drygt hälften av dem som svarade var mellan 16 och 29 år gamla och lika många av dem bodde i storstadsområdena. Merparten (59 procent) uppgav att de var homosexuella, 20 procent att de var bisexuella och elva procent att de var transpersoner.

Enligt preliminära resultat som presenterades på Pridefestivalen har var femte transperson försökt ta sitt liv, var fjärde har känt svår oro, ängslan och ångest och var tredje uppger att de har ett nedsatt välbefinnande. För de homosexuella var motsvarande siffror något lägre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida