Stor undersökning av sjuksköterskornas arbetsmiljö

Signaler om stress, huvudvärk och hot om våld är några av orsakerna till en undersökning av skolsköterskornas arbetsmiljö som arbetsmiljöinspektionen nu genomför i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

26 augusti 2004

Initiativet till undersökningen kom från Vårdförbundet i Kronoberg.

– Vi har haft regelbundna kontakter med skolsköterskorna och fått en rad rapporter om deras pressade situation, berättar Anita Åkesson, Vårdförbundets ordförande i länet.

Samtidigt kom liknande signaler direkt till arbetsmiljöinspektionen i Växjö, berättar Anna-Lisa Tenelius, arbetsmiljöinspektör i Växjö.

Träff med skolsköterskor

Resultatet blev en första träff i juni med ett 30-tal skolsköterskor från Kronoberg och Blekinge. En enkät som genomfördes vid den träffen pekade på en rad problem, bland annat stress, ont i huvudet, hot om våld från elever och föräldrar och kränkningar av andra anställda på skolan.

Däremot ytterst få sjukskrivningar.

– Det är tydligt att det här är en grupp som är plikttrogen mot eleverna. De är ofta ensamma på skolan och ingen annan gör jobbet om de är borta. Därför går de till jobbet även om de mår dåligt, säger Anna-Lisa Ternelius.

Kräver svar från alla kommuner

Det som framkom vid träffen, tillsammans med alla tidigare signaler, har nu lett till ett beslut om en större undersökning. Arbetsmiljöinspektionen i Växjö kommer nu att skicka ett brev till samtliga kommuner i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. I brevet finns en rad frågor om skolsköterskornas arbetsmiljö och arbetssituation.

– Planen är att alla svar ska vara inne senast den 1 december. I början av 2005 kommer vi sedan att göra ett antal inspektioner ute i kommunerna, säger Anna-Lisa Tenelius.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida