Stora brister i arbetsmiljön

Det finns allvarliga brister i arbetsmiljön i Kalmar läns landsting, enligt en enkät som Vårdförbundets lokala avdelning genomfört bland medlemmarna.

1 oktober 2001

Enkäten visar:
* att 8 procent anser att de sällan eller aldrig kan påverka sin arbetstid
* att 50 procent sällan eller aldrig är nöjda med sina utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen
* att 68 procent tycker att de sällan eller aldrig kan påverka sitt arbetsinnehåll
* att 25 procent anser att det finns tydliga mål för utveckling eller kompetenshöjning på arbetsplatsen medan 52 procent svarar nej på den frågan
* att 85 procent tycker att de är fel avlönade.

– Vi kommer att presentera resultatet för landstinget både centralt och ute i förvaltningarna och fråga vad arbetsgivaren tänker göra, säger Ann-Sofie Togner, Vårdförbundets ordförande i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida