Stora brister i vården av KOL-patienter

Det finns stora brister i vården av landets KOL-drabbade konstaterar Hjärt- och lungsjukas förbund på Världs-KOL-dagen i dag.

– Vi kräver att alla rökare över 40 år erbjuds lungfunktionstest och rökavvänjning, säger Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

Över 700 000 svenskar har lungsjukdomen KOL ? kroniskt obstruktiv lungsjukdom ? som därmed är en av våra allvarligaste folksjukdomar. Men kunskaperna om KOL är enligt Berndt Nilsson fortfarande bristfällig, både inom sjukvården och bland allmänheten.

– Rökning är den i särklass dominerande orsaken till KOL. Sjukdomen kommer smygande och utvecklas under lång tid. Många som drabbas tror att de har fått sämre kondition eller astma när de i själva verket har fått en allvarligt nedsatt lungfunktion.

Nationella riktlinjer

För två år sedan kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för astma och KOL, tänkta att ligga till grund för lokala vårdprogram. I vilken grad sjukvården i de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen följer riktlinjerna håller en expertgrupp i den regionen som bäst på att titta på i den så kallade Praxisstudien.

En del resultat från Praxisstudien presenterades på förra läkarstämman, en del kommer att presenteras på nästa om ett par veckor.

– Tillgången till spirometri, lungfunktionstest, är mycket god men det finns stora brister i tillgången på rökavvänjningshjälp både på sjukhusen och i primärvården i regionen, konstaterar allmänläkare Björn Ställberg, en i expertgruppen.

Lång väg kvar

Christina Fjellström, projektledare för lungsjukvårdsfrågor på Hjärt- och lungsjukas riksförbund med utblick över landet, anser att vården har en lång väg att vandra innan de nationella riktlinjerna har fått genomslag.

– Det gäller till exempel speciella mottagningar med specialutbildade sjuksköterskor som riktlinjerna rekommenderar. Men tillgången på rökavvänjningsstöd är ju inte heller prioriterad, säger hon.

Deras länsavdelning i Västernorrland har gjort en kartläggning av länets vårdcentraler som visar att bara en av 31 vårdcentraler spirometritestar rökare över 40 år, bara fyra remitterar patienter till KOL-skola, elva av 31 har en KOL-sköterska och lika många kan ge patienter en personlig behandlingsplan.

Tretton av vårdcentralerna remitterar KOL-patienter till specialist och lika många kan ge en regelbunden uppföljning.

– Det enda glädjeämnet är att de flesta har rökavvänjning, säger länsavdelningens ordförande Gerd-Heinrich Röschmann.

Brev till landstingsledningen

Han har skickat enkätresultatet till landstingsledningen tillsammans med en kravlista i tio punkter.

– Det är andra gången vi skriver. I förra brevet pekade vi på bristerna i specialistvården på sjukhusen och berättade att vi tänkte göra den här enkäten. Det brevet har vi inte fått något svar på, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida