Stora intag av ibuprofen och diklofenak lika farligt som COX-2-hämmare

Risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar är lika stor för patienter som regelbundet äter stora mängder NSAID-preparat som för patienter som tar COX-2-hämmare, visar en metaanalys.

Metaanalysen som omfattar 138 studier på sammanlagt
140 000 patienter visar att det inte bara är så kallade COX-2-hämmare som ökar risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt. Stora intag av vanliga NSAID-preparat som ibuprofen och diklofenak (exempelvis Voltaren) ökar risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar i samma utsträckning. 

Av 1 000 personer som tar COX-2-hämmare eller regelbundet äter stora mängder NSAID drabbas cirka tre personer per år sannolikt av en hjärtinfarkt, enligt studien som publiceras i morgondagens upplaga av British Medical Journal.

Björn Beerman, professor vid Läkemedelsverket, ställer sig dock frågande till hur författarna har kunnat komma fram till resultaten.

-Den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea har ju efter en genomgång av samtliga COX-2-hämmare inte har kunnat se någon ökad risk för akuta hjärt-kärlsjukdomar, förutom vid intag av Vioxx som numera är indraget.

Källa: British Medical Journal 2006;332;1302-1308.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida