Stora problem på akuten

4 september 2000

VÄSTRA GÖTALAND. Det har länge funnits problem på akuten i Borås. Avdelningschefer har slutat efter kort tid. Den senaste lämnade sin tjänst precis före semestrarna. Arbetsbelastningen har ansetts som orimligt hög med 120 anställda. Chefskapet utövas nu tillfälligt av sektionschefer. Även omsättningen av sjuksköterskor och högre chefer har varit stor. Både personalen och Vårdförbundet har påtalat problemet ett antal gånger, utan resultat. Personalen har också gjort en riskanalys som sänts till verksamhetschefen, chefläkaren, sjukhusledningen och Socialstyrelsen. Någon större reaktion har man dock inte fått. Därför har Vårdförbundets huvudskyddsombud Per-Yve Lissbo nu gått in och krävt en handlingsplan för hur förbättringar ska genomföras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida