Covid-19

Stora skillnader i coronadödlighet

Stora skillnader i coronadödlighet

En ny studie visar stora skillnader i överdödlighet under våren beroende på ursprungsland.    

Studien som publiceras i Läkartidningen visar att överdödligheten i Sverige mellan mars och maj i år jämfört med åren 2016-2019 varierade kraftigt vid jämförelser mellan svenskar och invandrade från vissa länder. 

Personer födda i Somalia, Syrien och Irak hade en kraftig överdödlighet jämfört med personer födda i Sverige, Norden, EU och Nordamerika. Enligt studien inträffade 122 dödsfall i åldersgruppern 40-64 år bland invandrare från grupper som har svag etablering i Sverige. Det är en överdödlighet med 220 procent. I samma åldersgrupp, bland medelålders infödda svenskar och personer födda i Norden, EU eller Nordamerika var dödligheten en procent lägre än vanligt.

Lägre överdödlighet hos äldre svenskfödda

Bland personer över 65 år var överdödligheten lika stor, 220 procent, hos personer från gruppen med sannolikt svag etablering i Sverige som för de medelålders personerna från samma länder. För personer födda i Sverige, Norden, EU och Nordamerika var överdödligheten 19 procent för de över 65. 

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Forskargruppen skriver i studien att skillnaderna under coronakrisen kan ha uppkommit av ett flertal orsaker, både sociala och kulturella som ökar risken att smittas, och biologiska, som ökar risken att avlida i covid-19. En del av skillnaderna tros kunna förklaras med sämre grundhälsa.

Brister i skyddsutrustning

En hypotes är att smittan gått runt mellan service och omsorg.

”Arbetsmiljön inom äldrevården har inte förmått motverka smittspridning. Flera olika problem såsom bristande tillgång till skyddsutrustning, svåra organisatoriska förhållanden med många timanställningar och hög personalrotation samt otillräcklig kunskap om och möjlighet att arbeta enligt basala hygienrutiner i komplexa vårdmiljöer har sannolikt förvärrat situationen.” skriver forskarna.

I maj skrev Vårdfokus om coronakrisen i Järvaområdet i Stockholm. Då sa infektionssjuksköterskan Lisa George Svahn som jobbar på Rinkeby vårdcentral att många patienter i området är trångbodda och har yrken som gör att de inte kan jobba hemifrån. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida