Stora utmaningar väntar

Vi måste runda många bromsklossar för att kunna förbättra vården och för att den individuella lönesättningen ska få fullt genomslag - för alla medlemmar.

När du läser det här har det gått några veckor efter Vårdförbundets kongress, då jag valdes till ny ordförande. Att uppdraget innebär mycket förändringar var inte överraskande
– att ta över efter en så erfaren och tongivande ledare som Eva Fernvall är självklart en utmaning. Samtidigt finns ingen tid att förlora – kongressen har pekat ut stora uppgifter för Vårdförbundet under kommande år.

Den första handlar om dig som medlem, hur du kan utvecklas i ditt arbete och hur vi som förtroendevalda kan bli bättre på att ge dig stöd. Vi har ett gemensamt ansvar för att det lönar sig att bidra till utveckling. Vårdförbundet har länge drivit en lönepolitik som tar fasta på ditt eget bidrag till verksamheten. Men vi vet att det inte alls har varit lätt att genomföra. Trots stora löneökningar vet vi att ni är många som inte har något vettigt lönesamtal med närmaste chef. Därför ska vi bli tuffare mot de arbetsgivare runt om i landet som skyller på »centralt fastställda potter« och liknande. Det är dags för arbetsgivarna att bekänna färg; de måste bete sig som om de vill ha individuell lönesättning. Vi kan inte driva detta helt själva.

På kongressen ägnade vi mycket tid åt att diskutera mötet med medlemmarna och hur vi på bättre sätt kan motsvara de förväntningar som du har på oss. För även om vi kritiserar arbetsgivarna ska vi inte glömma att vi har mycket att göra inom Vårdförbundet också.

Vi måste bli bättre på att se dig som individ och att inte alltid tro att vi redan från början vet svaret på alla frågor. Att bli bättre på att utgå från individens behov gäller inte bara oss som förtroendevalda i Vårdförbundet. Det gäller i högsta grad även vården. Då måste vi bryta småpåvarnas revirförsvar och skapa utrymme för en utveckling av vården utan stora omorganisationer. Vi måste se förbi revir, gränser och professioner och vi måste alltid våga bryta perspektiv.

Gemensamt för alla våra största utmaningar är att vi kommer att tvingas runda rejäla bromsklossar för att kunna förbättra vården – oavsett om det handlar om arbetsgivare som inte tar den individuella lönesättningen på allvar eller gammaldags tänkande som motverkar nya lösningar och öppenhet.

Att vara Vårdförbundets ordförande innebär ett stort åtagande, men lika mycket som jag känner ansvaret vila tungt på mina axlar så känner jag stödet i ryggen från 112 000 välutbildade individer som vill förbättra vården. Och den kraften kan ta oss runt de flesta bromsklossar!

Vill du ha hennes måndasbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordförande@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida