Storlek på endotrakealtuben påverkar kvinnors halssmärta

Halsont och heshet är vanliga besvär hos patienter som vaknar upp efter en operation. Framför allt hos kvinnor. Men det behöver inte vara så.

25 februari 2010

Genom att gå ner en storlek på endotrakealtuben, från sju till sex, kan smärtan försvinna hos många patienter. Det visar en studie på 100 kvinnor, gjord av anestesisjuksköterskan Lena Lassinantti Olowsson och hennes kollega Maria Jaensson vid Aniva-kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. ?

I dag är det rutin att använda tubstorlek åtta till män och sju till kvinnor på de flesta sjukhus runt om i landet. Måtten avser innerdiametern i millimeter på tuben som sitter i övre delen av patientens luftstrupe under narkosen. ?

– Vi hoppas att våra resultat kommer att leda till att rutinerna vid Universitetssjukhuset Örebro ändras så att storlek sex blir förstahandsvalet till vuxna kvinnor, säger Lena Lassinantti Olowsson.??

I studien lottades kvinnorna slumpmässigt till att få en tub av storleken sex eller sju. Före operationen samt två och 24 timmar efteråt fick de svara på frågan: Har du ont i halsen just nu? Sedan fick kvinnorna gradera sina svar på en skala där 0 var inget ont och 3 mer ont än vid en förkylning. ?

Två timmar efter operationen hade 51 procent av dem som haft storlek sju på tuben ont i halsen, jämfört med 27 procent av dem som haft den mindre tuben. Kvinnorna fick även skatta hur besvärade de var av smärtan. Upplevelsen av hur besvärade kvinnorna var av smärtan i halsen var också högre i gruppen med tubstorlek sju. ?

De som hade ont eller var hesa efter 24 timmar blev uppringda igen 72 timmar efter operationen. Då hade 16,5 procent ont i halsen, eller kvarvarande heshet. ?

– Detta förvånade oss. Ingen har tidigare följt upp patienterna efter så lång tid. Och all litteratur som finns säger att det halsonda ska ha klingat av efter 72 timmar, säger Lena Lassi­nantti Olowsson.?

Kvinnorna blev uppringda efter ytterligare ett dygn, det vill säga 96 timmar efter extuberingen, och då hade 11 procent i båda grupperna kvarstående besvär av halsont. ??

Vid frågetillfällena fick patienterna även svara ja eller nej på frågan om de tyckte att de var hesa. 42 procent upplevde att  de var hesa ett dygn efter operationen, men här var det ingen skillnad mellan grupperna. ?

Tidigare studier visar att mellan 40 och 68 procent av alla kvinnor har ont i halsen efter en generell anestesi med endotrakeal intubation. Fenomenet är så vanligt att både anestesio­loger och patienter räknar med att det är så. Det är troligen därför forskarna i denna studie bara har hittat en tidigare studie, från 1987, som visat att mindre tubstorlek ger mindre halsont efter operation.

Men varför har man inte tagit de resultaten på allvar och börjat använda mindre tuber??

– Jag tror att man tycker att det hör till med lite ont i halsen. Och när patienterna klagar över att de har ont konstaterar vi som jobbar inom anestesisjukvård bara att det är så och att det går över på någon dag, säger Lena Lassinantti Olowsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida