Större brist än väntat

6 november 2000

SÖDERMANLAND. På många håll i Södermanland är sjuksköterskebristen större än väntat och verksamheter som varit neddragna under sommaren har inte kunnat öppnas igen. Bristen är så stor att man på till exempel Mälarsjukhusets medicinklinik i Eskilstuna drar ner hälften av alla vårdplatser för att kunna bedriva kvalificerad vård och efter den 1 oktober står kliniken nästan helt utan nattsjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida