”Större helhetssyn på hälso- och sjukvården”

Genom sammanslagningen av Landstingsförbundet och Kommunförbundet blir landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård en enda enhet och det möjliggör ett större helhetstänkande.

I går beslutade Landstingsförbundets och Kommunförbundets kongresser i Linköping att de två arbetsgivarorganisationerna ska gå samman till ett förbund. I och med detta får Vårdförbundet en enda motpart i de framtida centrala förhandlingarna i stället för som nu två.

– Jag tror dock inte det får så stor betydelse. Redan i dag samförhandlar Landstingsförbundet och Kommunförbundet med oss, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Carl Falck.

Däremot kan sammanslagningen få andra konsekvenser för Vårdförbundets medlemmar.

– Eftersom sammanslagningen innebär att landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård förs samman får vi en större helhetssyn på den. Det borde betyda att hela hälso- och sjukvården stärks och det är förstås bra, säger Carl Falck.

Speciellt positivt är det för den kommunala hälso- och sjukvården som i dag är en liten del av den kommunala verksamheten. Samtidigt är det oklart vad det betyder för landstingen.

– I dag är hälso- och sjukvården totalt dominerande inom landstingen. I det nya stora förbundet finns det en fara för att den försvinner i övrig verksamhet. Jag tror dock inte att risken är stor eftersom hälso- och sjukvården är så viktig, men vi måste noga bevaka utvecklingen, säger Carl Falck.

Det beslut om sammanslagning som togs i går innebär att Landstingsförbundet och Kommunförbundet går samman som en politisk organisation år 2007. De två förbundens centrala verksamheter kommer dock praktiskt att föras samman dessförinnan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida