Större risk att barn till psykiskt sjuka försöker begå självmord

Risken för att unga ska försöka begå självmord har ett starkt samband med föräldrars psykiska sjukdom, visar en avhandling från Karolinska institutet.

Samtidigt som antalet självmord har minskat i alla åldrar i Sverige har självmordsförsöken bland unga vuxna ökat oroväckande, framför allt hos flickor.

Forskaren Elleonor Mittendorfer-Rutz visar i sin avhandling att risken för att unga ska försöka begå självmord har starka samband både med tidig utsatthet och med psykisk sjukdom hos föräldrarna. Risken var två till tre gånger högre hos dem vars föräldrar hade en personlighetsstörning, var alkohol- eller drogmissbrukare eller hade ett eget självmordsbeteende. Om ett syskon hade försökt ta sitt liv var risken också tre gånger högre.

Studien bygger på Socialstyrelsens statistik på över 14 000 unga inlagda på sjukhus efter självmordsförsök. En annan studie i avhandlingen visar att risken för självmord var dubbelt så hög bland unga som föddes underviktiga eller av tonårsmammor.

Viktigt med tidig prevention

– Min avhandling visar att preventionen måste börja väldigt tidigt. Det är viktigt med insatser både i mödravården, bvc och skolan. Europas hälsoministrar har ju också kommit överens om att arbete med den psykiska hälsan bör prioriteras, säger Ellenor Mittendorfer-Rutz, forskare på centrum för suicidforskning och prevention vid institutet för psykosocial medicin på Karolinska institutet.

Centrum för suicidforskning och prevention driver ett skolprojekt i Stockholm och i Linköping finns en modell för suicidpreventivt arbete i mödravården och på bvc.

– Men det ideala vore förstås om alla instanser samarbetade, alltifrån mödravården bvc och skola till barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som i dag ofta glömmer barnen.

Avhandlingen heter: Perinatal and familial risk factors of youth suicidal behaviour.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida