Större självmordsrisk i alkoholistfamiljer

4 november 2005

Deprimerade personer utan egna alkoholproblem men som har en alkoholist i familjen försöker oftare begå självmord än andra.

Den slutsatsen drar amerikanska forskare i en studie på knappt 300 patienter som sökte vård för sin depression.

Patienterna med alkoholism i familjen hade oftare varit utsatta för både fysiska och sexuella övergrepp och deras önskan att lyckas med självmordsförsöket var starkare.

Resultaten är preliminära, men forskarna misstänker att deprimerade med alkoholism i familjen kan behöva ökade vårdinsatser.

Källa: Acta Psychiatrica Scandinavica 2005;112:266-271.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida