Stort intresse för utbildning till avancerad specialistsjuksköterska

12 januari 2004

Hösten 2004 ska den första kursen för utbildning till avancerad specialistsjuksköterska med speciell inriktning mot vård av äldre patienter (»Nurse Practitioner«) starta vid Mitthögskolan. Den tre terminer långa utbildningen har planerats i samarbete mellan Mitthögskolan, landsting och kommuner i tre Norrlandslän och fackliga organisationer.

Behovet av detta slags sjuksköterskor är stort. Det hävdar både Ella Danielson, universitetslektor på Mitthögskolan, och Conny Carlsson, ordförande i Vårdförbundet i Västernorrland.

– Framför allt i glesbygden skulle det vara av stort värde för patienterna att en avancerad specialistsjuksköterska kunde ställa diagnos och sätta i gång behandling utan att behöva vänta på godkännande från en läkare, säger Conny Carlsson.

Intresset för utbildningen är också stort. Många har ringt Mitthögskolan, inte bara från närområdet. Utbildningen ska förläggas till högskolans campus i Östersund, men Ella Danielson är öppen för olika slag av distansutbildningslösningar.

Inträdeskraven till utbildningen, som är på d-nivå, är höga. www.mh.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida