Stort mörkertal för kvinnomisshandel

17 januari 2003

De flesta kvinnor vågar inte polisanmäla sin man. Enligt statistik
från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäls endast 25 procent
av alla våldsbrott. Mörkertalet när det gäller våld mot kvinnor är
sannolikt ännu högre.

80 procent av misshandelsbrotten mot kvinnor begås inomhus
– av en bekant till offret. Män är mest utsatta på gator och torg,
brukar det sägas. Kvinnor lever farligast i sina egna hem.

Omkring 20 kvinnor om året misshandlas till döds av en när-
stående man.

– Det här är ett hot mot folkhälsan och inga enskilda äktenskaps-
problem, säger Annika Björck på Rikskvinnocentrum.

Brå

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida