Stort skadestånd för dataslarv

Vårdförbundet hoppas få tillbaka en del av de pengar som de missade licenserna kostade i skadestånd.

5 oktober 1998

800 000 kronor.

Så mycket får Vårdförbundet betala i skadestånd till Business Software Alliance (BSA), en sammanslutning av dataprogramleverantörer, för att förbundet inte hade skaffat de nödvän-diga licenserna för en del av de dataprogram som används i Vårdförbundets datorer.

Bakgrunden är att Vårdförbundet bestämt sig för att skaffa ett eget datanät (ett intranät) för att koppla ihop olika interna databaser – till exempel medlemsregister och arkiv. Alla förbundets datorer, såväl de som finns på centrala kansliet som de som finns ute i landet, skulle kopplas ihop.

Anonymt tips
För att detta skulle fungera behövde man nya datorer som är uppbyggda likadant. Datorerna leasas. För att bygga upp intranätet och skaffa utrustningen anlitade förbundet datakonsulter. Konsulterna installerade också de nödvändiga programmen på de nya, förhyrda datorerna.

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall anser att man också muntligen kommit överens om att konsulterna skulle skaffa de licenser som behövdes. Men denna överenskommelse fästes aldrig på papper, och några licenser anskaffades aldrig.
BSA fick ett anonymt tips om att förbundet inte hade licenser för alla de program som användes. Företrädare för organisationen kontaktade Vårdförbundet, och när fadäsen stod klar för förbundsledningen gjorde man klart att förbundet skulle ta sitt ansvar för det skedda. BSA och Vårdförbundet träffade en överenskommelse som innebär att förbundet utöver licensavgifterna får betala ett skadestånd på 800 000 kronor.

Beroende av konsulter
Eva Fernvall säger att man på förbundet inte vet vem som lämnade tipset till BSA, men att det måste vara någon som är mycket initierad när det gäller förbundets dataverksamhet. Hade man internt i förbundet fått klart för sig att
licenserna inte var betalda innan BSA fick sitt tips, hade man kunnat klara ut licensfrågan i tid.

– Vi har gjort en dyrköpt erfarenhet, säger Eva Fernvall. De lärdomar vi dragit är att vi måste se över hur vi ska göra när vi anlitar konsulter och också se över våra interna rutiner. Men samtidigt måste man inse att vi inte klarar oss utan konsulter. Utvecklingen när det gäller datorer och IT-teknik är mycket snabb, och ADB och IT är inte vår kärnverksamhet. Vi måste se till att vi får hjälp från sådana som vi kan lita på.

De 800 000 kronorna ska inte tas från verksamhetspengarna. Dels hoppas man att förbundets försäkringar ska täcka en del av skadeståndet, dels prövar man om de konsultföretag som förbundet anlitat ska ta på sig en del av kostnaderna. Det som återstår tas ur den fond för IT-verksamheten som byggts upp tidigare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida