Stort skadestånd för diskriminering

En kvinnlig sjuksköterska som diskriminerats när hon inte fick den tjänst hon utlovats inom ambulans-sjukvården i Jämtland har fått 75 000 kronor i skadestånd.

Arbetsgivaren och Vårdförbundet var helt överens: sjuksköterskan hade utsatts för diskriminering när hon trots löfte om ambulanstjänst inte fick den.

Vårdfacket berättade om fallet i nummer 7: Sjuksköterskan som hade klarat alla tester i Stockholm utsattes för nya och mycket svårare tester när hon kom till Östersund. Man hade inom ambulanssjukvården också muntligt sagt att hon skulle få det besvärligt om hon kom till Jämtland.

Fallet var så graverande att sjukhusdirektören Kjell Jönsson själv funderade på att anmäla ärendet, om inte Vårdförbundet fört det till landstingsstyrelsen.

I och med att arbetsgivaren och Vårdförbundet var så eniga var det lätt att komma överens. Sjuksköterskan får nu 75 000 kronor i skadestånd.

Frågan har lett till att landstinget satt in åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen, bland annat en uppstramning av bestämmelserna kring anställningsproven.

Motsättningar
Det som hänt kan vara en del i de motsättningar som finns inom ambulanssjukvården i landet, inte bara i Östersund. På ena sidan finns till exempel Socialstyrelsen och Vårdförbundet, på den andra bland annat många ambulanssjukvårdare inom Kommunal. Motsättningarna gäller Socialstyrelsens krav på en högre andel sjuksköterskor i ambulanserna och att ambulanssjukvårdarna 2005 inte längre får administrera läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida