Stöttar projekt som ger barn goda vuxna förebilder

Stöttar projekt som ger barn goda vuxna förebilder
Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, skänker sina födelsedagspengar till Pojkprojektet i Hälsingland. Foto: Lasse Bengtsson

Med fest, sång och presenter firade Vårdförbundet sin ordförande Anna-Karin Eklunds 50-årsdag i går kväll. Mest av allt önskade hon sig pengar till det så kallade Pojkprojektet i Hälsingland. Och det blev en rejäl slant.

– Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket, hittills är det 12 000 kronor, men jag tror att det är lite mer i kuverten där borta som jag inte har hunnit öppna ännu, säger Anna-Karin och pekar på det överbelamrade presentbordet i arbetsrummet.

Män att lita på

Pojkprojektet i Hälsingland har under mer än tio års tid arbetat med att ge pojkar i åldern 6-10 år manliga förebilder. Det riktar sig till pojkar som lever med sin mamma och inte har en vuxen man i sin närhet. Syftet med projektet är att pojkarna ska få upptäcka att det finns män att lita på och lära sig saker av. Dessutom hoppas man kunna förebygga skolproblem, skolk, missbruk och kriminalitet.

De manliga ledarna i projektet gör roliga och vardagliga saker tillsammans med pojkarna i en fritidsgrupp som träffas var 14:e dag under ett års tid. Vad man gör på träffarna beror på vem som är ledare, men det är ofta utomhusaktiviteter och olika former av fysisk aktivitet. För dem som vill finns det också fortsättningsgrupper.

– Jag tycker det är så viktigt att barn får goda förebilder när de växer upp och i dag saknar många pojkar manliga förebilder av olika orsaker, säger Anna-Karin.

Nytt projekt för lillasyster

Nu har det också startat ett Lillasyster-projekt för flickor, som naturligtvis också behöver goda vuxna förebilder. I de grupperna är ledarna både kvinnor och män.

– Det är extra kul att det har startats grupper för flickor också och pengarna går naturligtvis till båda verksamheterna, säger Anna-Karin Eklund.

Förutom att det är en angelägen fråga, så tycker hon att det är roligt att stötta ett lokalt projekt som hon kan följa på nära håll hemma i Hälsingland.

– Jag kan läsa om deras utveckling i lokaltidningen och se deras aktiviteter runt omkring mig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida