Strategi för sexuell hälsa

3 februari 2006

N Regeringen har antagit en strategi för det internationella arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Dokumentet Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns på www.regeringen.se/sb/d/6125/a/55628.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida