Streckkod sparar tid och pengar

Kostnaderna för lagerhållning minskar med 30 procent om förrådsbeställningar görs elektroniskt. Det visar ett IT-projekt för streckkodsbeställning som nyligen genomförts på Karolinska sjukhuset.

9 april 2001

Sedan systemet infördes på civa har felbeställningarna blivit färre och lagerhållningen effektivare. Nu ska det genomföras inom hela Stockholms läns landsting.

– Med det här systemet minskar lagret vilket innebär att avdelningen inte behöver ligga ute med så mycket bundet kapital, säger Anette Cederberg, sjuksköterska och projektledare på MediCarrier, som tillsammans med Karolinska sjukhuset har tagit fram systemet.

När materialet i förrådet är slut hänger avdelningspersonalen ut små streckkodsetiketter på skåpdörren. Med en handdator läser servicepersonal av etiketten och visar att beställningen gjorts genom att vända på den. Varorna levereras sedan direkt till avdelningens förråd som fylls på kontinuerligt.

På det här sättet hittar personalen alltid det som behövs i avdelningsförrådet och den förrådsansvariga slipper hämta sprutor, kanyler och förbandsmaterial i förråd längre bort. När projektet utvärderades visade det sig att personaltid motsvarande 40 heltidstjänster skulle sparas om systemet infördes över hela sjukhuset.

– Genom att allt material finns på plats får förrådsansvariga sjuksköterskor och undersköterskor mer tid till det direkta patientarbetet.

På Karolinska sjukhuset har projektet övergått till löpande verksamhet. Enligt Anette Cederberg är målet att en »pilotavdelning« på varje sjukhus i Stockholms läns landsting inför de elektroniska streckkoderna under det kommande året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida