Strejk och lock out?

De grönländska sjuksköterskorna förbereder sig för strejk. Varslet är lagt till den 1 september och omfattar 180 sjuksköterskor. Arbetsgivarna har svarat med att varsla om lock out från samma datum.

14 augusti 2003

Strejkvarslet föranleds av de låga lönerna för de sjuksköterskor som anställs på det lokala avtalet ? de tjänar i genomsnitt        19 300 danska kronor. En vikarie som rekryterats via en dansk rekryteringsbyrå tjänar mer än dubbelt så mycket, 42 500 kronor. Nu går närmare en tredjedel av den totala lönesumman för sjuksköterskor i den grönländska sjukvården till korttidsvikarier från uthyrningsföretagen, men sjuksköterskorna därifrån utför bara en sjättedel av det sammanlagda vårdarbetet. Oacceptabelt, säger sjuksköterskorna och varslar om strejk.

Lock out ska slå mot ekonomin
Arbetsgivarna svarar med att varsla om lock out. I ett meddelande från landsstyrets (Grönlands regering) förhandlingsavdelning sägs det rakt ut att avsikten med lock outen är att försäkra sig om att konflikten blir så ekonomiskt belastande som möjligt för Sundhetskartellet, den förhandlingskartell där sjuksköterskornas organisation ingår.

Ordförande för såväl sjuksköterskorna som förhandlingskartellen är Birtha Bianco. Hon säger till Grönlands radio:

? Jag är förvånad över att en medlem av landstyret är så likgiltig inför den fastlåsta situationen.

Fortsatt strejk på Åland
På Åland fortsätter strejken. Onsdagens förhandlingar ledde ingenstans. På måndag håller Tehy på Åland ett medlemsmöte om konflikten, medan nästa förhandlingstillfälle är utsatt till onsdag i nästa vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida