Stressen på arbetet fortsätter

9 augusti 2004

Vi är lika stressade på våra arbetsplatser nu som för några år sedan, enligt den arbetsmiljöundersökning som Statistiska centralbyrån gör på Arbetsmiljöverkets uppdrag.

Undersökningen Arbetsmiljön 2003, där 14 000 arbetstagare har intervjuats, visar att arbetsmarknaden är fortsatt könssegregerad och att kvinnor mer än män uppger att arbetet är psykiskt påfrestande, medför att de utsätts för våld eller hot, blivit tyngre och hetsigare. Män å sin sida uppger att de är utsatta för buller, vibrationer, kyla och tunga lyft. Lika många kvinnor som män, en fjärdedel, anser sig ha för litet inflytande över arbetet. Läs mer om undersökningen på www.av.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida